Stand up:

Adde Malmberg
Anna-Lena Brundin
Claes Malmberg
Dan Glans
David Bathra
Erik Blix
Felix Herngren
Gert Fylking
Henrik Schyffert
Johannes Brost
Jakob
Jan Bylund
Jarl Borsén
Jesper Odelberg
Johan Glans
John Houdi
Kryddan
Lasse Eriksson
Lasse Karlsson
Lena Frisk
Lennie Norman
Martin Ljung
Mustafa
Måns Möller
Patrik Larsson
Peter Wahlbeck
Pontus Enhörning
RAW
Rickard Fuchs
Ronny Eriksson
Staffan Odelberg
Ted Åström
Thomas Järvheden
Thomas Oredsson
Thomas Petersson
Özz Nujen


Obs:Vi bokar,förmedlar samt har arrangerat alla dessa stand up artister, via direktkontakt, Sveriges rikstäckande bokninsbolag & förmedlingar.

Uppdaterad Senast:2012-11-28